Information om anmälnings- och deltagaravgifter för Hudik Cup 2023:

Anmälningsavgift 
Skall vara betald senast 31 mars.  
Betalas av samtliga lag beroende på vilken Lagtyp som väljs:
Boende på skola  1800 kr
Eget boende/ Lokala Lag 10-15 år 3 000kr 
Eget boende/Lokala lag 8–9 år  (speldagar fredag/lördag) 1 000 kr
Avgiften omfattar: Lagkasse med info, medaljer (8-12år).
Administration samt övriga tävlings- och domarkostnader.
Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald.      

Deltagaravgift  
Skall vara betald senast 16 maj.  
Betalas endast av de lag som valt Lagtyp:  Boende på skola
Betalas av  spelare, ledare samt andra medföljande personer som bor med laget.
1200 kr per deltagare
Avgiften omfattar: Lagkasse med info,  medaljer (8-12år), c uparmband, skopåse, transporter, måltider och boende på skola fredag till söndag.
Administration samt övriga tävlings- och domarkostnader.
Ange preliminärt hur många spelare och ledare ni är tillsammans i er Laganmälan vid anmälan.

Betalningspolicy
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaks efter 31 mars.
Deltagaravgift betalas tillbaka fram till 1 juni därefter betalas halva deltagaravgiften tillbaka. Kan man uppvisa sjukintyg, betalas hela avgiften tillbaka.
Vi reserverar oss för att Hudik cup/åldersklassen kan vara fullbokad före sista anmälningsdag.

SAMTLIGA BETALNINGAR TILL HUDIK CUP BG: 403-8204  
Ange alltid Lagnamn/Anmälnings-ID vid betalning.