Redan nu har över 300 lag anmält sig, många klasser är fulltecknade men chansen till deltagande finns fortfarande i form av reservplatser.

Leave a Reply